Category: Các Thời Đại

Hiến tông Mạc Phúc Hải

Xuất thân: Mạc Phúc Hải sinh năm 1517 ở thời Lê Sơ, là con trưởng của Thái tông Mạc Đăng Doanh; đồng thời là cháu...

Thái tông Mạc Đăng Doanh

Xuất thân: Mạc Đăng Doanh sinh năm 1500 ở thời Lê Sơ; là con trưởng của Thái tổ Mạc Đăng Dung và bà Nguyễn thị...

Thái tổ Mạc Đăng Dung (Phần 2)

Tiếp theo phần 1. Lên ngôi: Năm 1527, sau khi ép Cung Hoàng đế Lê Xuân cùng Thái hậu phải chết rồi thì Mạc Đăng...

Anh Tông – Lê Duy Bang

Xuất thân: Anh Tông tên thật là Lê Duy Bang, sinh vào năm 1532 và lớn lên trong thời buổi nhà Hậu Lê vừa gây...

Tuấn Đức hầu Trịnh Cối

Xuất thân: Trịnh Cối không rõ năm sinh, là con của Thái sư Trịnh Kiểm cùng bà Chính phi Lại Thị Ngọc Trân. Do là...

Thái tổ Mạc Đăng Dung (Phần 1)

Xuất thân: Mạc Đăng Dung sinh năm 1483 dưới triều vua Lê Thánh Tông ở thời kỳ Lê Sơ trong một gia đình ngư dân...