Category: Từ 2006 đến nay

Vẽ Bóng

Lấy khói sương vẽ khói sương Lấy nỗi buồn vẽ nỗi buồn đầy vơi Con thuyền vẽ bến, chèo lơi Thân em vẽ lỡ một...

Nông Dân Và Cây Lúa

Khi cây chưng-bầu mới lớn bằng cổ tay Người ta đã uốn khum để làm mỏ cày Cả một đời cạn, sâu, thá, dí Chầm...

Cây Cầu Và Vầng Trăng

Vừa thoát ra khỏi chiều gió bấc Sáng bất ngờ vầng trăng cuối năm Đang buồn đi giữa cái cái còn, cái mất Bỗng thấy...

Đêm Phú Hiệp

Gần ba mươi năm mới trở lại đất này Nửa chiều thoảng qua, nửa đêm không đủ Thầy và bạn – “Những người muôn năm...

Vịnh Xuân Đài

Những hạt mưa trăm năm Làm xanh bờ Sông Cái2 Nắng đầu ghềnh cuối bãi Một mai về Tiên Châu. Về Tiên Châu tôi đi...

Những Mùa Mưa Hiền Lành

Năm nay Trời không quên cây lụt nào Lụt Hai Lăm tháng Chín Lụt Hai Ba tháng Mười. Sao cây mưa giội bùn Tôi chờ...

Mây và Sóng

Không bao giờ có những ngày biển lặng Biển chỉ làm ngơ giây phút để ta nhìn Ngày nào qua đầu gành không nghe tiếng...