Category: Trịnh – Nguyễn

Tuấn Đức hầu Trịnh Cối

Xuất thân: Trịnh Cối không rõ năm sinh, là con của Thái sư Trịnh Kiểm cùng bà Chính phi Lại Thị Ngọc Trân. Do là...

Chúa Tiên – Nguyễn Hoàng (Phần 1)

Xuất thân: Nguyễn Hoàng sinh năm 1525, người trang Gia Miêu, huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, trấn Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa ngày nay);...