Category: Thời Trần

Công chúa Huyền Trân

Xuất thân: Công chúa Huyền Trân sinh năm 1287, là con của Trần Nhân Tông và là em của Trần Anh Tông, lần lượt là...

Anh Tông – Trần Thuyên

Xuất thân: Vua Anh Tông tên khai sinh Trần Thuyên, là con trưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông; đồng thời là cháu Ngoại của...

Nhân Tông – Trần Khâm

Xuất thân: Vua Nhân Tông tên khai sinh Trần Khâm, là con trưởng của Trần Thánh Tông. Ông được sinh vào năm 1258, là năm...

An Sinh Vương – Trần Liễu

Vị thế: Trần Liễu là anh ruột Thái tông Trần Cảnh – vị Hoàng đế đầu tiên của vương triều Trần. Xuất thân: Trần Liễu...

Lê Phụ Trần – Lê Tần

Xuất thân: Lê Tần quê ở Ái Châu, tức Thanh Hóa ngày nay. Ông là một danh tướng sống vào đầu thời nhà Trần. Tuy...

Thánh Tông – Trần Hoảng

Xuất thân: Thái tử Trần Hoảng sinh năm 1240 tại Kinh thành Thăng Long, là con trưởng của vua Trần Thái Tông. Vị thế: Vị...