Những Tà Áo Bay Qua

Tặng Dung Lòng trống trải nghe chừng muôn hướng gió Lạnh suốt từ dĩ vãng đến mai sau Áo em dài đắp ấm mảnh trời...

Chuyện về 18 đời Hùng vương

   Độ gần đây mỗi dịp đất nước bước vào những ngày lễ tưởng niệm các đời vua Hùng mùng Mười tháng Ba thì trên...

Chim Yến Đỏ

Sóng nổi như nấm mồ Biển hát hay lời ru Trời in chi giọt lệ Trên từng nhánh san hô. Mảnh xương mang tình tôi...

Lạng Sơn vương Lê Nghi Dân

   Nhà nước Hậu Lê do Thái tổ Lê Lợi thành lập năm 1428 truyền đến đời thứ Ba dưới triều Lê Nhân Tông thì...