Hổ Quyền

     Cánh cổng vừa kéo lên, con hổ từ trong chuồng lồng dậy phóng vút lao ra giữa đấu trường. Phía đằng xa, con...

Hậu Ngô vương

     Hiền đệ àh! Hay là đệ về tu luyện võ công, còn ngôi vương cứ để một mình ta lo liệu vậy. Hahaha....

Bình vương Dương Tam Kha

     Trong cơn hấp hối, Tiền Ngô vương Ngô Quyền cho truyền Dương hậu cùng em trai là Dương Tam Kha đến bên mà...