Đa nghi như Tào Tháo

     Tam quốc Diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết nổi tiếng kể về giai đoạn lịch sử chiến tranh đầy ác liệt giữa...

Chuyện Súng thần công

     Súng thần công là loại vũ khí “nóng” ra đời từ khá sớm. Sự xuất hiện của súng thần công là một bước...