Chuyện Súng thần công

     Súng thần công là loại vũ khí “nóng” ra đời từ khá sớm. Sự xuất hiện của súng thần công là một bước...

Bác Xích Lô

Cứ mỗi chiều bác xích lô về ngõ Thân gầy còm bám víu lấy càng xe Mấy năm rồi vẫn cuộc đời khốn khó Đùi...