Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán

   Thời Tam quốc là một giai đoạn lịch sử nổi bật bên nước Trung Hoa. Thời kỳ này xuất hiện nhiều nhân vật tài...

Nông Dân Và Cây Lúa

Khi cây chưng-bầu mới lớn bằng cổ tay Người ta đã uốn khum để làm mỏ cày Cả một đời cạn, sâu, thá, dí Chầm...

Cây Cầu Và Vầng Trăng

Vừa thoát ra khỏi chiều gió bấc Sáng bất ngờ vầng trăng cuối năm Đang buồn đi giữa cái cái còn, cái mất Bỗng thấy...

Có Một Thiên Đường

Đêm nay, đêm Giáng sinh Nhưng tất cả những hồi chuông trong anh đều đã tắt Và cõi lòng thành gác chuông lạnh ngắt Bụi...

Tết Quê Ngày Ấy

Sân đất, nhà tranh, vườn cau rộng Mấy hàng vạn thọ mởn mơ xanh Nắng màu lá chuối thương chim nghệ Tiếng hát tròn như...

Khuya Vắng

Năm xưa quê hương còn yên lành Đêm đêm em nằm ngủ dưới trăng Tóc huyền trôi bóng cây vờn ngã Hơi thở thơm mùi...

Vườn Hoang

Mang nỗi nhớ trở về thăm quê cũ Ô Loan1 buồn sẩm tối mờ hoen mi Lũ chim chiều qua những đồi cháy nám Bay...