Category: Hậu Lê

Anh Tông – Lê Duy Bang

Xuất thân: Anh Tông tên thật là Lê Duy Bang, sinh vào năm 1532 và lớn lên trong thời buổi nhà Hậu Lê vừa gây...

Trung Tông – Lê Duy Huyên

Xuất thân: Lê Duy Huyên sinh năm 1534, là con trưởng của Lê Trang Tông – vị vua đầu tiên nhà Lê Trung Hưng.    Năm...

Trang Tông – Lê Duy Ninh

Xuất thân: Lê Duy Ninh sinh năm 1515, là con của Lê Chiêu Tông – vị vua thứ Chín nhà Hậu Lê. Trước khi được...