Category: Thể loại Khác

Khu mộ cổ lớn nhất Việt Nam

Khu mộ cổ lớn nhất Việt Nam tại Phú Yên. Ngày ấy, cứ mỗi dịp cuối tuần thì bọn “học trò Thị xã” chúng tôi...