Cố nhân

Ngày xưa em yêu tôi trước Nhưng tình tôi quá thờ ơ Để đời chia hai nẻo bước Để thương, để tiếc bây giờ. Vẫn...

Cuộc chơi

Một bài thơ không biết viết vào đâu Vào dòng xa vắng biết nông sâu Vào cõi mơ hồ thêm quạnh vắng Vào đêm trừ...