Hoa Hòa Thượng – Lỗ Trí Thâm

Xuất thân: Đề hạt – một chức võ quan nhỏ ở Đông Kinh; sau làm Thủ lĩnh núi Nhị Long.

Xuất hiện: Hồi thứ 3.

Hoa Hòa Thượng – Lỗ Trí Thâm.

Nguyên nhân lên Lương Sơn: Khi còn làm Đề-hạt ở Đông Kinh, Lỗ Đề-hạt đã “lỡ tay” đánh chết Trấn-Quan-Tây Trịnh-Đồ do tên này ỷ quyền cậy thế mà ức hiếp kẻ cô sức yếu là hai cha con Kim Thúy Liên. Vì chuyện này mà Lỗ Đề-hạt bị truy nã nên ông phải lánh nạn ở chùa Văn Thù trên Ngũ Đài Sơn. Tại đây, ông được Trưởng lão Trí Chân dung nạp làm môn đệ, ban cho pháp danh Trí Thâm và truyền dạy môn quyền Thiền trượng trứ danh.

Thiền trượng Lỗ Trí Thâm
Lỗ Trí Thâm giải cứu Lâm Xung (Ảnh minh họa).

   Vốn cùng ở Đông Kinh nên Lỗ Trí Thâm và Báo-Tử-Đầu Lâm-Xung có cơ duyên gặp gỡ rồi kết tình huynh đệ. Khi nghe tin Giáo-đầu Lâm Xung bị nạn và đày đi Thương Châu thì Lỗ Trí Thâm đã âm thầm theo đoàn tùy tùng vì lo cho sự an nguy của người huynh đệ. Quả nhiên khi tới khu rừng Dã Trư (lợn lòi), bọn lính hộ tống định ra tay thủ tiêu thì đột nhiên Lỗ Trí Thâm xuất hiện cứu mạng Lâm Xung. Vì chuyện này nên Lỗ Đạt bị Thái úy Cao Cầu bức hại nên chạy lên núi Nhị Long tái hợp cùng bọn Lý Trung và được tôn làm Thủ lĩnh Nhị Long Sơn. Về sau, Lỗ Trí Thâm cùng nhiều hảo hán khác tình nguyện đốt bỏ sơn trại rồi cùng gia nhập về bến nước Lương Sơn.

Thiên Cô-tinh.
Thiên Cô-tinh.

Vị trí: Thứ 13.

Vai trò: Tướng lĩnh Bộ binh.

Binh Khí: Thiền trượng (Nhật nguyệt Quyền trượng).

Sao chiếu mệnh: Thiên Cô-tinh.

Tên thật: Lỗ Đạt.

Tên hiệu: Hoa Hòa Thượng (Sư xăm hoa).

Tên gọi khác: Lỗ Đề-hạt.

Kết cục: Sau chiến dịch cuối cùng đánh quân Phương Lạp, Lỗ Trí Thâm về ở chùa Lục Hòa cùng Võ TòngLâm Xung. Một đêm đang say giấc thì Trí Thâm bỗng nghe có tiếng quân giặc ầm ầm kéo đến, ông liền vớ lấy cây thiền trượng định xông ra thì được các sư giải thích rằng đó chỉ là tiếng sóng triều của dòng sông Tiền Đường đang dâng… Lỗ Trí Thâm tỉnh ngộ, nhớ lại lời căn dặn của Trưởng lão Trí Chân năm xưa, ông trở lại ngồi thiền rồi viên tịch ngay tối hôm đó.

   Người đời sau có thơ vịnh Lỗ Trí Thâm rằng:

Vô tình mắc nạn trốn lên chùa
Tính khí ngông nghênh lại thích đùa
Khoác áo cô dâu còn bỡn cợt
Vào vai sư phụ cố ăn thua.

Thương đời chán Phật vung tay đấm
Cứu bạn trừ gian xách gậy khua
Sức vóc rung cây, cây bật gốc
Một đòn thiền trượng chống quan vua.