Hành Giả – Võ Tòng

Xuất thân: Đô-đầu Bộ-binh Huyện Dương-cốc.

   Trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am thì Võ Tòng xuất hiện nổi bật tại một ngôi tửu quán ở huyện Dương Cốc; rồi liền sau đó là hành động gắn liền điển tích đả hổ ở đồi Cảnh Dương. Nhờ chiến công hạ được ác thú mà Võ Tòng được phong chức Đô đầu Bộ binh huyện Dương Cốc. Tuy nhiên trước đó, Võ Tòng đã sớm lộ diện ở sơn trang của Sài Tiến trong vai trò một môn khách của nhà Sài Đại quan nhân.

Xuất hiện: Hồi thứ 23.

Hành Giả - Võ Tòng.
Hành Giả – Võ Tòng.

Nguyên nhân lên Lương Sơn: Khi còn làm Đô-đầu ở huyện Dương Cốc, Võ Tòng phát hiện chị dâu là ả dâm phụ Phan Kim Liên dan díu, tư thông cùng Tây Môn Khánh nên đã giết cả hai, đem đầu và ruột tế oan hồn anh trai là Võ Đại-lang. Vì chuyện này nên Võ Tòng bị đày đi Mạnh Châu.

   Tại Mạnh Châu, Võ Tòng được Thi Ân chiếu cố và nhờ giúp đỡ bằng việc lấy lại nơi làm ăn đã bị Tử Môn Thần cậy thế chiếm đoạt. Sau vụ việc rắc rối này, Võ Tòng đã giết tất cả vây cánh của Tử Môn Thần, gồm cả nhà Trương Đô-giám. Do đó chàng phải tạm ẩn thân ở quán rượu của hai vợ chồng Trương Thanh và Tôn Nhị-nương. Tại đây hai người này đã bày mưu và trao cho Võ Tòng một bộ áo cà sa cùng hành trang của một vị đầu đà để cải trang thành nhà sư; rồi giới thiệu ông lên núi Nhị Long, gia nhập lực lượng đang được lãnh đạo bởi Lỗ Đạt tức Lỗ Trí Thâm. Về sau cả Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm, vợ chồng Trương-thanh Tôn Nhị-nương cùng nhiều hảo hán khác đều tự nguyện rời bỏ Nhị Long Sơn để về chung dưới mái nhà Lương Sơn Bạc.

Hành-giả Võ-Tòng
Thiên Thương-tinh.

Vị trí: Thứ 14.

Vai trò: Đầu-lĩnh Bộ-binh.

Binh khí sở trường: Hai thanh Giới đao.

Sao chiếu mệnh: Thiên Thương-tinh.

Tên hiệu: Hành giả (Sư đi khuyến thiện, khất thực).

Tên gọi khác: Võ Hành-giả.

Kết cục: Sau khi cùng quân Lương Sơn đánh thắng Phương Lạp trở về, Võ Tòng không về triều nhận quan tước mà xuất gia tu ở chùa Lục Hòa thuộc Hàng Châu, thọ ngoài 80 tuổi.

   Người đời sau có thơ rằng:

Vì nghĩa ra tay quyết báo thù
Một mình dàn xếp việc trơn tru
Vung đao sát tẩu trừ dâm phụ
Phóng hoả thiêu nhà diệt thất phu.

Hảo hán cùng đường thành đạo tặc
Anh hùng tận số hóa chân tu
Phong trần nghĩa khí đời phiêu bạt
Cát bụi giang hồ cuốn viễn du.