Category: Thủy Hử

Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

   Trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am, có thể nói Lý Quỳ là nhân vật gây nhiều cảm xúc nhất mỗi khi...

Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa

     Lư Tuấn Nghĩa là một nhân vật hư cấu trong tác phẩm Thuỷ Hử của Thi Nại Am. Tác giả đặt nickname cho...

Lãng tử Yến Thanh

    Với những ai đã từng xem tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am thì khi nhắc đến 108 Hảo hán Lương Sơn...