Kim Tiền Báo Tử – Thang Long

Xuất thân: Thợ rèn.

   Thang Long xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nghề thợ rèn chế tạo binh khí, có cha giữ một chức quan nhỏ trong phủ Diên An.

Xuất hiện: Hồi thứ 53.

   Lúc này cha Thang Long cũng vừa qua đời, bản thân không có vợ con, tính tình lại thích chơi bời phóng khoáng nên chàng mãi võ bán các đồ kim khí kiếm sống qua ngày.

Kim Tiền Báo Tử - Thang Long
Địa Cô Tinh – Kim Tiền Báo Tử – Thang Long.

Nguyên nhân lên Lương Sơn Bạc: Tình cờ gặp Hắc Toàn Phong Lý Quỳ và được Lý Quỳ đề nghị gia nhập lực lượng Lương Sơn Bạc.

   Bấy giờ Tống Giang dẫn quân Lương Sơn đánh Cao Đường châu mấy trận liền đều gặp bất lợi vì khả năng dùng phép thuật của Tri phủ Cao Liêm. Do đó Cập Thời Vũ Tống Giang sai người cùng đi tìm Nhập Vân Long Công Tôn Thắng lúc này đang phiêu bạt giang hồ về trợ chiến. Trên đường trở về, khi ghé vào một hàng quán nghỉ ngơi thì nhà hàng không có đồ chay để phục vụ Công Tôn Thắng. Do đó Hắc Toàn Phong Lý Quỳ hăng hái chạy ra ngoài phố chợ tìm mua bánh táo cho Công Tôn Tiên sinh. Bỗng bên tai có tiếng hò reo, rồi có người hô lớn “Khỏe thực!”. Chàng liền đưa mắt trông về phía có âm thanh kinh động rồi chạy đến thì thấy một đám đông bao quanh chàng thanh niên lực lưỡng đang múa đôi thiết chùy, cảnh tượng trông thật náo nhiệt.

“Anh chàng ấy mình cao hơn bảy thước, da mặt sần gai, mũi thẳng xuống như dọc dừa, tay cầm chùy sắt, nặng ước ba mươi cân, múa mang một lúc rồi đánh vào hòn đá ở bên đường vỡ hẳn ra”. Dân chúng thấy vậy càng vỗ tay khen ngợi ầm lên. Hắc Toàn Phong Lý Quỳ thấy vậy không sao nhịn được, liền chạy sấn vào giật lấy chùy sắt rồi quát “Anh múa có ra cái gì”. Nói đoạn liền múa lên múa xuống tựa hồ như tung quả đạn tròn, được một hồi lâu mới đặt xuống mà tinh thần không hề chút gì ra dáng khó nhọc. Anh chàng kia từ tâm thế giận dữ bỗng hóa trầm trồ thán phục rồi dẫn Lý Quỳ đến một nơi cửa khóa then cài cẩn mật. Khi vào bên trong thấy toàn thị bể lò kim khí vứt bỏ ngổn ngang, trong bụng liền nghĩ: “Anh này ắt hẳn là anh lò rèn; hiện nay trong sơn trại ta cũng cần đến, bất nhược ta rủ hắn đi phắt cho tiện…” Nghĩ rồi buông lời hỏi han và đề nghị cùng gia nhập lực lượng Lương Sơn Bạc. Anh chàng kia vui mừng hớn hở vì nghe “đại danh” đã lâu, nay mới được diện kiến; và tự giới thiệu tên là Thang Long, vì quanh thân nổi khắp các mụn đen nên mọi người thường gọi là Kim Tiền Báo Tử.

Kim Tiền Báo Tử - Thang Long
Kim Tiền Báo Tử – Thang Long.

Vị trí: Thứ 88.
Vai trò: Thủ lĩnh chuyên việc rèn quân khí.
Binh Khí: Song chùy.
Sao chiếu mệnh: Địa Cô tinh.
Tên hiệu: Kim Tiền Báo Tử.

Kết cục: Tử trận trong chiến dịch đánh Phương Lạp.

Người đời sau có thơ rằng:

Truyền nhân tổ phụ vốn nghề rèn
Thích sống chơi bời kiếp đỏ đen
Múa võ ngoài đường nhiều kẻ thích
Vung chùy giữa phố lắm người khen.

Vòng đời nhiễu sự còn nham nhở
Cuộc sống đa đoan lại rối ren
Thử sức so tài cùng hảo hán
Giang hồ biết tiếng lạ thành quen.