Thác Tháp Thiên Vương – Tiều Cái

Xuất thân: Bảo chính (chức quan nhỏ) thôn Đông Khê.

Xuất hiện: Hồi thứ 14.

Thác Tháp Thiên Vương – Tiều Cái.

Nguyên nhân lên Lương Sơn: Khi hay tin phái đoàn áp tải Sinh-thần-cương sắp qua địa bàn, Tiều Cái cùng các huynh đệ lên kế hoạch cướp lấy Sinh-thần-cương, là các đồ lễ vật do Lương Trung Thư gửi mừng sinh nhật cha vợ là Sái Kinh – một mệnh quan triều đình.

Phi vụ lúc đầu trót lọt, nhưng về sau gặp bất lợi nên Tiều Cái đã cùng các huynh đệ kéo nhau lên Lương Sơn Bạc nương nhờ Vương Luân – trại chủ, cũng là người sáng lập lực lượng Lương Sơn.

Thiên Tháp-tinh.

Vị trí: Trại chủ. Sau khi Lâm Xung giết Vương Luân thì Tiều Cái được tôn lên làm Trại chủ.

Sao chiếu mệnh: Thiên Tháp tinh.

Tên hiệu: Thác Tháp Thiên vương.

Tên gọi khác: Tiều Thiên-vương; Tiều Bảo-chính.

Kết cục: Chết trước khi lực lượng Lương Sơn tề tựu đủ 108 vị hảo hán và phân chia ngôi thứ.

Khi đó Tiều Cái dẫn quân Lương Sơn đánh Tăng Đầu thị (chợ Tăng Đầu) và trúng tên độc của Sử Văn Cung. Trước lúc lâm chung, ông để lại di ngôn rằng: “Ai bắt được Sử Văn Cung thì sẽ được ngồi chiếc ghế trại chủ.” Sau này Lư Tuấn Nghĩa đánh chợ Tăng Đầu và bắt được Sử Văn Cung nhưng Ngọc Kỳ-lân Lư Tuấn Nghĩa nhất quyết không nhận và nhường chức Trại chủ cho Tống Giang.