Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

   Trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am, có thể nói Lý Quỳ là nhân vật gây nhiều cảm xúc nhất mỗi khi ông xuất hiện.

  Xuyên suốt câu chuyện, tính cách Lý Quỳ được tác giả khắc họa hết sức chân thực, rõ nét. Ấy là một con người có phần hồ đồ, lỗ mãng trong cách giao thiệp; cũng như là người rất hăng hái xông pha mỗi khi ra trận và đặc biệt rất mực trung thành, tín nghĩa. Trong thời buổi suy loạn, Lý Quỳ xem chuyện nổi dậy chống áp bức bất công đồng nghĩa với việc tham gia lực lượng chống lại triều đình là lẽ đương nhiên, không giống như một số đầu lĩnh khác xem việc gia nhập Lương Sơn chỉ vì “đến bước đường cùng” hoặc “chờ ngày quy thuận”.

 

Thiên Sát Tinh
Thiên Sát Tinh Lý Quỳ. Vị trí 22

   Lý Quỳ được mô tả là người có dáng vẻ dữ tợn: da đen, râu ria xồm xoàm; tính khí thì nóng nảy, bốc đồng … nên có ngoại hiệu là Hắc Toàn Phong – Cơn Lốc Đen. Ngoài ra Lý Quỳ cũng là người có sức khỏe phi thường nên đôi khi ông còn được gọi với cái tên thân mật là Thiết Ngưu – Trâu Sắt. 

Hắc Toàn Phong Lý Quỳ

   Với cặp Bản phủ (2 chiếc rìu lớn) trong tay, hình ảnh Cơn Lốc Đen Lý Quỳ hiện lên thật là hùng hổ, là nỗi khiếp sợ của không biết bao nhiêu kẻ địch. Thế nhưng cũng không ít người nhớ về Thiết Ngưu như một người con có tấm lòng hiếu thảo với mẹ già cũng như lòng trung thành tuyệt đối với thủ lĩnh Tống Giang qua câu nói lúc cuối đời: “Thôi thôi, Thiết Ngưu khi sống theo hầu huynh trưởng. Sau khi chết cũng làm ma theo hầu huynh trưởng mà thôi”.