Tag: Lão bộc

Lang Nha Bổng – Gậy Răng Sói

     Lang Nha Bổng có lẽ là cây gậy nổi tiếng nhất chỉ sau cây Đả Cẩu Bổng danh tiếng của Bang chủ Cái...

Bảo trượng – Nguyệt nha sản

     Nguyệt nha sản: Binh khí cổ có xuất xứ từ dòng võ Trung Hoa. Tương truyền khi xưa thời buổi loạn lạc, giặc...