Tag: Lão bộc

Ta Hỏi Ta Triền Miên

Ba thời khắc một ngày Em ơi chưa sống hết Yêu ba cõi nhân gian Một người đành để mất Thức giấc mấy lần đêm...