Tag: Lão bộc

Quốc thúc Trần Quang Khải

     Trần Quang Khải (1241-1294): Ông là con thứ ba của vua Trần Thái Tông, học nhiều biết rộng, văn võ toàn tài, ngay...

Ta Hỏi Ta Triền Miên

Ba thời khắc một ngày Em ơi chưa sống hết Yêu ba cõi nhân gian Một người đành để mất Thức giấc mấy lần đêm...