Ta Hỏi Ta Triền Miên

Ba thời khắc một ngày
Em ơi chưa sống hết
Yêu ba cõi nhân gian
Một người đành để mất

Thức giấc mấy lần đêm
Xé lòng thành nhiều mảnh
Mảnh tương lai chua xót
Mảnh quá khứ xa mờ

Có cái ác không ngờ
Có cái tham không ngờ
Cái thâm thì dễ hiểu
Cái chết dần là thơ

Lý tưởng là Chân, Thiện
Hay lý tưởng là Tiền?
Đời còn nhiều mặt nạ
Ta hỏi ta triền miên

Sống với đời thật thà
Mỗi con người là một
Sống với đời lừa lọc
Ta hỏi ta triền miên.

   Nguyễn Kim Ngân – 2004.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *