Ba thời khắc một ngày Em ơi chưa sống hết Yêu ba cõi nhân gian Một người đành để mất Thức giấc mấy lần đêm...