Thủy Hử nghĩa là gì

   Bộ tiểu thuyết Thủy Hử do Thi Nại Am viết vào thế kỷ XIV cuối thời nhà Nguyên, đầu nhà Minh bên Trung Hoa. Nội dung tác phẩm xoay quanh ở đời nhà Tống trước đó hàng trăm năm dưới triều vua Tống Huy Tông.

   Bấy giờ nhà Tống bên Trung Hoa đang lâm vào cảnh suy thoái, vua – quan hèn nhát để cho quyền thần lộng hành mà cụ thể là Thái úy Cao Cầu lấn át phép vua thao túng triều chính. Từ đó anh hùng hào kiệt khắp nơi không ngừng nổi lên, các thế lực cát cứ ngày càng lớn mạnh mà tiêu biểu trong số đó chính là thế lực được lãnh đạo bởi Tống Giang đóng tại Lương Sơn Bạc. 

   Vậy nên khi nhắc đến Lương Sơn Bạc hoặc 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc thì người ta thường dễ dàng hình dung ra một thế lực hùng mạnh gồm những vị hảo hán đầy bản lĩnh, cá tính. Thế nhưng nếu đọc đích danh “Thủy hử” là tên của bộ tiểu thuyết thì người nghe có phần mơ hồ không hiểu hai chữ “Thủy hử” nghĩa là gì.

  • Thủy: Nước
  • Hử: Ven nước, vệ sông

   Vậy Thủy Hử có thể hiểu là Bờ nước hoặc bãi lầy…

Thủy Hử

   Thủy Hử truyện là truyện 108 vị anh hùng bên bờ nước, vùng đầm lầy Lương Sơn Bạc.