Khổ Tận Cam Lai có nghĩa là gì?

   Trong đời sống hằng ngày, để diễn tả cho nỗi khổ cùng cực thì người ta hay dùng cụm từ “Khổ tận cam lai” để nói lên vấn đề ấy. Vậy “Khổ tận cam lai” là khổ như thế nào; liệu bấy lâu nay chúng ta có hiểu được đầy đủ ý nghĩa của câu thành ngữ quen thuộc ấy. Xin mời quý vị cùng tra khảo nhé.

Kho-Tan-Cam-Lai

  • Khổ: Khổ cực.
  • Tận: Hết, cạn… Không còn gì nữa.
  • Cam: Ngọt, ngon…
  • Lai: Đến, lại…
Khổ-Tận-Cam-Lai

Như vậy ý nghĩa của thành ngữ “Khổ tận cam lai” là Hết khổ tới sướng.