Tag: nhà Trần

Bảo Nghĩa hầu Trần Bình Trọng

     Sau khi thất bại ở lần đầu tiên xâm lược nước Đại Việt năm 1258, đế chế hùng mạnh Nguyên Mông chuẩn bị...