Vẽ Bóng

Lấy khói sương vẽ khói sương
Lấy nỗi buồn vẽ nỗi buồn đầy vơi
Con thuyền vẽ bến, chèo lơi
Thân em vẽ lỡ một đời dở dang.

Này ta đừng có đa đoan
Yêu sao đã quá muộn màng còn yêu
Tóc em từng sợi nhìn theo
Tay em những lúc chạm vào nỗi đau.

Giọt buồn không tới đêm sâu
Uống chung tiếng hát nhói đau nỗi niềm
Xa đêm, rủ bóng đi tìm
Còn khuya một giấc mơ chìm trên cao.

          Mùng Năm tháng Giêng,
               Bính Thân – 2016.