Có Một Thiên Đường

Đêm nay, đêm Giáng sinh
Nhưng tất cả những hồi chuông trong anh đều đã tắt
Và cõi lòng thành gác chuông lạnh ngắt
Bụi thời gian chôn kín biết bao điều.

Biết nói gì thêm nữa, hỡi em yêu
Anh xin nhận nửa trời đêm giá lạnh
Để cho em về dâng lời ca Thánh
Giữa hào quang thánh thiện cõi thiên đường.

Anh mơ tìm đâu đó cõi nhân gian
Có một thiên đường cho những người trần tục
Hay phải tìm ở tầng nào địa ngục
Để được có em là có cả thiên đường.

Nguyễn Kim Ngân – 2001.