Phấn Trắng

Hôm nay đi vào lớp
Nhìn xuống chỗ em ngồi
Bỗng thấy mình muốn khóc
Đâu bóng hình em tôi.

Hôm nay đi vào lớp
Màu tường vôi tràn lan
Thẫn thờ qua bục gỗ
Phấn phủ đầy màu tang.

Hôm nay đi vào lớp
Hoa phượng nở ngoài song
Bên hàng dương gió lộng
Chừng như sóng bên sông.

Em về đâu mỗi nơi
Hôm nay mưa đầy trời
Một mình tôi đứng lại
Không biết buồn hay vui.
                                         1974