Suối Nguồn

Nhớ khi mưa xuống suối nguồn
Ước gì sỏi đá vẫn còn chốn xưa
Đầu nguồn cây cỏ đơn sơ
Đã xanh thay chút ước mơ trong lòng
Cuội son nhớ má em hồng
Tuổi thơ bỏ lại bên dòng trong veo
Xa người con suối buồn thiu
Núi soi bóng núi, nước reo một mình


Rong rêu tôi bước vô tình
Nhớ chân em bỗng chân mình chông chênh
Suối nguồn rười rượi trong xanh
Tôi quỳ xuống uống ngon lành hoang sơ.

   Nguyễn Kim Ngân – 2003.