Lỡ Sinh Tôi, Sinh Em

Những gì còn viết được hôm nay
Xin gởi đến em những đêm buồn này
Những tiếng thơ còn vương nước mắt
Ngày mai thương nhớ có ai hay.

Rồi đây không viết được đâu em
Chỉ còn mưa và gió hắt qua thềm
Xác tôi không phải hồn tôi nữa
Thì nhớ gì ai để giận hờn.

Có giận hờn chăng là giận cuộc đời
Lỡ sinh người ấy, lỡ sinh tôi
Thương nhau từ những ngày cơ cực
Vui sống nhờ em nay rẽ đôi.

Em hãy đến cho những ngày tháng cuối
Cho hồn tôi sống lại giấc mơ xưa
Mai về xa với bến bờ trơ trọi
Tâm sự đời tôi trong tiếng mưa.

   Nguyễn Kim Ngân – 1968.