Quê Nhà

Không bao giờ quên được
Chiều hành quân qua làng
Bắt ông tôi dẫn lối
Rồi bắn bỏ bên đường.

Tôi có người em gái
Mẹ nàng đi tản cư
Nữ trang bị lột hết
Nằm dưới cống chết trôi.

Không bao giờ quên được
Người bạn học năm xưa
Mang súng về làng cũ
Gặp bạn mình không tha.

Không bao giờ quên được
Người nữ sinh về quê
Bị Đại Hàn hiếp chết
Xác lõa lồ trên đê.

Những bạn nàng ở lại
Được đi choàng vòng hoa
Chưa hay tin bạn chết
Nên vui cười hả hê!
                           

Nguyễn Kim Ngân – 1968.