Cát Bụi

Có gì đâu! Hai mươi năm
Chỉ là cát bụi đã đổi tên
Để khiến lòng ta đau cát bụi
Bỏ trời thương nhớ đến trời quên.

Có gì đâu! Hai mươi năm
Chỉ còn mỗi một chái lều tranh
Để sống cuộc đời như cát bụi
Để trả cho xong những hận tình.

Có gì đâu! Hai mươi năm
Như những thuyền đi bỏ bến sông
Bãi vắng, cồn xa phơi cát bụi
Trong đục, đầy vơi cũng nỗi niềm.

Có gì đâu! Hai mươi năm
Nửa đêm mang rượu lội qua sông
Rượu uống tàn đêm hồn vẫn tỉnh
Nên nỗi bi thương vẫn ngập lòng.

Có gì đâu! Hai mươi năm
Vương tơ đứt ruột nợ con tằm
Để trả cho đời thân cát bụi
Để ngàn năm khỏi bận trăm năm.
                           

     Nguyễn Kim Ngân – 1980.