Ngọc Kỳ Lân – Lư Tuấn Nghĩa

Xuất thân: Viên ngoại. Vốn là một võ quan triều đình, nhưng vì bị gian thần Đồng Quán đàm tiếu hãm hại nên bị vua Tống cho Giải giáp Quy điền – nghỉ quan về vườn nên gọi là Viên ngoại. Lúc bấy giờ Lư Tuấn Nghĩa mới ngoài 30 tuổi.

Xuất hiện: Hồi thứ 60.

Ngọc Kỳ Lân - Lư Tuấn Nghĩa.
Ngọc Kỳ Lân – Lư Tuấn Nghĩa.

Nguyên nhân lên Lương Sơn: Lúc bấy giờ Tống Giang nghe tin Lư Tuấn Nghĩa là một bậc đại tài nhưng lại đang nhàn rỗi nên đã cùng quân sư Ngô Dụng bày mưu đưa Lư Tuấn Nghĩa gia nhập lực lượng Lương Sơn Bạc.

   Theo kế hoạch đề ra thì Ngô Dụng vào vai thầy tướng số cùng một tên đạo đồng câm do Lý Quỳ cải trang. Hai người này tìm cách tiếp cận nhà Viên ngoại để bói toán rồi tiên tri về một tai họa sắp xảy đến với nhà họ Lư khiến Lư Tuấn Nghĩa trở nên bồn chồn, lo lắng. Rồi biến cố xảy ra, tên gia nô Lý Cố tư thông Cổ thị – vợ Viên ngoại, chiếm hết tài sản rồi đem đút lót quan hãm hại chủ, khiến Lư Tuấn Nghĩa lâm vào cảnh cùng cực bị giam cầm, đày ải. Cuối cùng Lư Viên-ngoại được lực lượng Lương Sơn giải cứu rồi đón về chốn thủy bạc. 

Thiên Cương-tinh.
Thiên Cương-tinh.

Vị trí: Thứ 2.

Vai trò: Phó Thủ lĩnh Lương Sơn.

Binh Khí: Giỏi các nghề Gậy, Thương, Đao…

Sao chiếu mệnh: Thiên Cương-tinh.

Tên hiệu: Ngọc Kỳ Lân (Kỳ Lân Ngọc).

Tên gọi khác: Lư Viên-ngoại.

Kết cục: Được chiêu an, tiếp tục làm quan dưới triều nhà Tống.

   Sau này, Ngọc Kỳ-lân Lư Tuấn-nghĩa bị bọn gian thần là Sái Kinh, Đồng Quán giả thánh chỉ vua, lừa uống rượu có pha thủy ngân; lúc đi thuyền về, Lư Tuấn Nghĩa đứng ở đầu thuyền ngắm cảnh, bấy giờ thủy ngân phát tán ngấm vào xương tủy, chân đứng không vững nên run rẩy rơi xuống sông mà chết… Một kết cục đầy bi thương!

   Người đời sau có thơ vịnh rằng:

Đường đường bậc đệ nhất anh hùng
Giữ đạo quần thần dạ tận trung
Lừng lẫy lài danh trong bốn cõi
Vẻ vang phú quý khắp trăm vùng.

Gia nhân phản phúc nên đành khử
Ái thiếp lăng loàn quyết chẳng dung
Lánh tội triều đình lên Bến Nước
Ra tay bắt sống Sử Văn Cung.