Một bài thơ không biết viết vào đâu Vào dòng xa vắng biết nông sâu Vào cõi mơ hồ thêm quạnh vắng Vào đêm trừ...