Cuộc chơi

Một bài thơ không biết viết vào đâu
Vào dòng xa vắng biết nông sâu
Vào cõi mơ hồ thêm quạnh vắng
Vào đêm trừ tịch lửa không màu

Một cuộc chơi không biết mấy canh dài
Được thì kẻ bại khiến buồn lây
Thua thì kẻ thắng làm ta nhục
Sân khấu trò đời bắt buộc chơi

Một nỗi lòng không biết nhớ về đâu
Buồn dâng thăm thẳm bến chiêm bao
Sóng vỗ không mùa, buồn ở lại
Thương nhớ đi làm cuộc bể dâu

Đi qua ngôi đền các triết gia
Đi qua nhà rách các nhà thơ
Gặp trái tim người ta sững lại
Không biết đường vào đứng ước mơ.

Nguồn Blog Nhà thơ Nguyễn Kim Ngân