Ngày xưa em yêu tôi trước Nhưng tình tôi quá thờ ơ Để đời chia hai nẻo bước Để thương, để tiếc bây giờ. Vẫn...