Xuân Trong Mộng Tưởng

Xa về đâu những mùa xuân
Những đêm rực rỡ, những lần ngập hương
Những ngày lộng áo trong sương
Hoa trường sanh nở ngập đường vào quê.

Mưa in lối cát em về
Nón che nửa mái tóc thề tròn vai
Gánh thời gian gãy phương này
Mười năm con phố đã đầy dấu chân.

Ngày qua mái ngói mấy lần
Rửa hơi lựu đạn trên tầng nhà ai
Ngày em đứt vạt áo dài
Bàn chân bết máu chưa rời anh em.

Cháu con về phục trước thềm
Lời ca Cổ miếu vọng mềm tiếng xưa
Đạn thù tầm tã đêm mưa
Xin cho những cánh rừng thưa xanh màu
Xin mùa xuân nở trên cao
Để chôn sâu mộng chiêm bao hãi hùng.

Cho tôi tìm lại dòng sông
Đêm trăng ngồi khuấy tan dòng nước đen
Cho người đôi mảnh trời quên
Về qua những lối thanh bình nở hoa.

      Nguyễn Kim Ngân – 1971.