Vườn Hoang

Mang nỗi nhớ trở về thăm quê cũ
Ô Loan1 buồn sẩm tối mờ hoen mi
Lũ chim chiều qua những đồi cháy nám
Bay hãi hùng trên vùng đất hồ nghi.

Đi trở lại con đường vào ga nhỏ
Đồng lúa ai cắt vội rạ còn xanh
Rơm vướng chân nghe thơm mùi lúa đổ
Một vài con chim sẻ đợi trên cành.

Lòng nao nao đến khu vườn ước hẹn
Lá khô đầy, lá chết, lá bay bay
Ngôi nhà cũ hoang tàn như vết chém
Người xưa đâu, tôi đã về nơi này?

Ai trả lại tôi quê hương vô tội
Tôi trả lại người nửa kiếp say mê
Dù đau thương nảy mầm trên hối tiếc
Tôi vẫn còn mang nặng khối tình quê.

   Nguyễn Kim Ngân – 1968.

1 Ô Loan: địa danh nổi tiếng thuộc tỉnh Phú Yên.