Dân tộc Việt Nam chúng ta coi chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền là sự kiện đánh dấu...