Phủ (Búa – Rìu): là loại vũ khí gần giống với rìu chặt cây của tiều phu. Gồm hai phần chính là cán và...