Category: Danh tướng

Bình vương Dương Tam Kha

     Trong cơn hấp hối, Tiền Ngô vương Ngô Quyền cho truyền Dương hậu cùng em trai là Dương Tam Kha đến bên mà...

Tướng quân Cao Lỗ

     Khi nói đến Thục Phán An Dương Vương mà không nhắc đến Cao Lỗ thì không được. Cao Lỗ là vị tướng có...